PSM MAP SERVICE
Co i gdzie na PSM-ie.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   
 
 S T R O N A   G Ł Ó W N A   w w w . p s m . p l                                           Startuj z PSM-u
   |
   |--»                                                   INFORMACJE TRANSPORTOWE                                             
   |         |
   |         |--» PSM - bieżące informacje dotyczące sytuacji transportu w Europie, blokady, zamknięcia dróg,
   |         |               zmian przepisów, komunikaty transportowych stowarzyszeń europejskich, itp
   |         |--» BOTM - Link do strony Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego - informacje dotyczące 
   |         |                 zezwoleń, itp.
   |         |--» MI - Link do strony Ministerstwa Infrastruktury - informacje dotyczące 
   |         |                   zezwoleń, itp.
   |         |--» ZPSMPDiS - Link do strony Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych
   |         |                        Przewoźników Drogowych i Spedytorów w Szczecinie - informacje stowarzyszenia.
   |         |--» DSPM - Link do strony Dolnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych.
   |         |--» IRU - Link do strony International Road Union Międzynarodowej Organizacji Drogowej
   |         |--» ITS - Link do strony Instytutu Transportu Samochodowego
   |         |--» MSZ - Link do strony informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
   |         |--» OZPTS - Link do strony Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego
   |         |--» UC-KOŁBASKOWO - Czasy oczekiwań na Przejściu Granicznym w Kołbaskowie
   |         |--» UC-BIAŁA PODLASKA - Czasy oczekiwań na przejściach OC w Białej Podlaskiej
   |         |--» UC-BIAŁYSTOK - Czasy oczekiwań na przejściach OC w Białymstoku
   |         |--» Kursy walut
   |         |      
|--» notowanie bieżące + notowania z poprzednich dni i miesięcy.
   |         |       '--» subskrypcja kursów - aby otrzymywać aktualne kursy walut pocztą elektroniczną e-mail.
   |         |--» MSZ - Link do strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych - komunikaty prasowe ministerstwa.
   |         |--» Czasy na granicy - czasy oczekiwania na kontrolę graniczną 
   |         |--» Stan dróg GDDP -  Utrudnienia na drogach wg Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
   |         |--» Centrum Rządowe -  Strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
   |         |--» Giełda PW -  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
   |         |--» Min. Sprawied. -  Strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
   |         |--» Sąd Najwyższy -  Strona Sądu Najwyższego.
   |         |--» OKOMBI -  Strona OKOMBI w Austrii - przewozy kombinowane.
   |         |--» Inspekcja Weter. -  Strona Inspekcji Weterynaryjnej - informacje o zakazach w przewozach itp.
   |         |--» Inf. finansowe -  Strona serwisu money.pl
   |         |--» Inf. prasowe 
   |         |       |--» Prasa - informacje - wiadomości - wiele odnośników do innych stron czasopism,
   |         |       |     dzienników, telewizji.
   |         |       '--» Prasa motoryzacyjna - odnośniki do stron pism związanych z motoryzacją.
   |         '--» Inf. gospodarcze -  Strona serwisu biznespolska.pl
   |
   |--»                                                   PRZEPISY TRANSPORTOWE                                                   
   |         |--» Konwencje - www.prawo.psm.pl - zawiera najnowsze akty prawne 
   |         |--» Rozporządzenia - www.prawo.psm.pl - zawiera najnowsze akty prawne 
   |         |
   |         |--»
Ograniczenia ruchu 
   |         |       '--» Spis - Ograniczenia ruchu na drogach Europy - przepisy, zakazy i nakazy w MTD
   |         |                   |--» Belgia
   |         |                   |--» ... ... ... ... ... 
   |         |                   '--» Niemcy
   |         |--» Zezwolenia/konc. 
   |         |       '--» Zezwolenia 2002  - Zasady wydawania zezwoleń zagranicznych na MTD w 2002 r.
   |         |--» Opinie/ciekawostki. 
   |         |       |--» Opinie  - Odpowiedzi eksperta na ciekawe pytania.
   |         |       |            |--»
Stawki podatku VAT za odcinek krajowy do pierwszego miejsca przeznaczenia
   |         |       |            |--» Zmiany w podróżach służbowych i ryczałtach
   |         |       |            |--» Ustawa o języku polskim a dokumenty w MTD
   |         |       |            '--» Poruszanie się pojazdów ciężarowych po drogach w dni ustawowo wolne od pracy
.
   |         |       '--» Listy nadesłane   - Listy nadesłane do redakcji.
   |         |--» EKMT / CEMT - Przewodnik jak korzystać z kontyngentu wielostronnego EKMT/CEMT w MTD.
   |         |--» Ustawa o MT
   |         |--» Prawo przewozowe - Treść ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
   |         |--» Transport 2000-15 - Założenia polityki transportowej państwa na lata 2000 - 2015 dla realizacji
   |         |                                   zrównoważonego rozwoju kraju.
   |         |--» Przepisy ZUS - Serwis Informacyjny ZUS
   |         |--» Dokumenty ZUS - Wysyłanie dokumentów do ZUS
   |         |--» Orzecznictwo - Najnowsze bieżące orzecznictwo strona SN
   |         |--» Zmiany przepisów
   |         |       '--» Spis informacji - Informacje i komunikaty o zmianach przepisów transportowych.
   |         |                   |--» Albania
   |         |                   |--» ... ... ... ... ... 
   |         |                   '--» Włochy
   |         '--» Wykazy - strona z różnymi wykazami m.in
   |                 |--» Wykaz dni świątecznych - ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych.
   |         
       |--» Wykaz punktów montażu i serwisu ograniczników prędkości.
   |                 |--» Wykaz Polskich placówek dyplomatycznych na terenie Europy. 
   |                 |--» Wykaz placówek dyplomatycznych państw Europy w Polsce. 
   |                 |--» Wykaz adresów instytucji w których można uzyskać zgodę na przewóz ładunków
   |                 |                ponadnormatywnych w krajach Europy.  
   |                 |--» Wykaz dopuszczalnych wymiarów i mas pojazdów poruszających się po drogach Europy. 
   |                 |--» Wykaz punktów sprzedaży i serwisu ogumienia. 
   |                 |--» Wykaz punktów pomocy drogowej.
   |                 |--» Wykaz parkingów dla TIR-ów w Polsce.
   |                 |--» Wykaz punktów serwisowych BPW i JOST.
   |                 |--» Wykaz  serwisów autoryzowanych EBERSPAECHER
   |                 |--» Wykaz punktów serwisowych KNORR.
   |                 |--» Wykaz punktów serwisowych WEBASTO.
   |                 |--» Wykaz punktów serwisowych CARRIER.
   |                 |--» Wykaz punktów serwisowych THERMO KING.
   |                 |--» Wykaz adresów i telefonów Stowarzyszeń i Zrzeszeń transportowych działających na
   |                 |                terenie Polski.
   |                 |--» Wykaz placówek terenowych agencji celnych.
   |                 |--» Wykaz agencji celnych na granicach RP.
   |                 '--»
Wykaz statystyk odwiedzalności serwisu psm
   |
   |--»                                                                        USŁUGI                                                                   
   |         |--» Konta e-mail
   |         |       |--» Nowe konto
   |         |       |           |--» Regulamin zakładania kont na serwerze www.psm.pl
   |         |       |           '--» Formularz zgłoszeniowy konta
   |         |       '--» Zmiana hasła - formularz zmiany hasła istniejącego konta na www.psm.pl
   |         |--» Subskrypcja komunikatów - formularz zgłoszeniowy subskrypcji
   |         |--» Baza firm - formularz do wyszukiwania firm w bazie danych PSM
   |         |--» Dealerzy - strona z linkami do stron producentów ciągników siodłowych, naczep, itp.
   |         |--» Baza hotelowa - Link do serwisu hotelarskiego - hotele, motele, pensjonaty - www.hotele.net
   |         |--» Oprogramowanie
   |         |       |--» oprogramowanie firmy UI Galas
   |         |       |           |--» oferta, cennik, wybór i opisy programów
   |         |       |--» oprogramowanie firmy Marcos - Bis
   |         |       |           |--» oferta
   |         |       |           |--» cennik
   |         |       |--» oprogramowanie firmy PI Rutkowski
   |         |       |           |--» oferta
   |         |       |           |--» cennik
   |         |       |           '--» lista referencyjna
   |         |       '--» formularz zamówienia
   |         |--» wirtualny sklep
   |         |--» wirtualne formularze druków celnych  
   |         '--»KUPNO / SPRZEDAŻ  -  OGŁOSZENIA
   |
   |--» Serwis celny - Strona Służby Celnej RP
   |--» Serwis prawniczy - www.prawo.psm.pl
   |--» Serwis kadrowy - Link do serwisu Infor S.A.
   |--» Serwis księgowy - Link do serwisu Infor S.A.
   |--» Serwis podatkowy- podatki.pl.
   |--» Wierzytelności - serwis e-długi.pl
   |--» Windykacja - serwis windykacja.pl
   |--» Ubezpieczenia - Strona zawiera linki do stron towarzystw, funduszy, brokerów ubezpieczeniowych oraz
   |                               firm związanych z ubezpieczeniami.
 
  |--» Giełda pracy - serwis jobs.pl
   |--» SMS Plus GSM - Wysyłanie SMS  do sieci Plus GSM
   |--» SMS Idea DCS - Wysyłanie SMS  do sieci Idea DCS
   |--» SMS Era GSM - Wysyłanie SMS  do sieci Era GSM
   |--» Prognoza pogody - link do strony IMiGM
   |
   |--»                                                   DOKUMENTY TRANSPORTOWE                                                   
   |         |--» Wzory druków do BOTM
   |         |       '--» Spis stron z wzorami dokumentów - wniosków, oświadczeń, blankietów, itp.
   |         '--» Wzory umów Link do biblioteki wzorów umów oportal.pl
   |
   '--»                                                                     POZOSTAŁE                                                                
             |--» Ekspert - formularz do zadawania pytań ekspertowi
             |--» Spedycja - link do programu wolnych ładunków i wolnych pojazdów - baza ofert transportowych
             |--» Vademecum Transportowe
             |        |--» Międzynarodowy Transport Drogowy.
    
        |        |           |--» Dostęp do zawodu przewoźnika
    
        |        |           |--» Ustawa o TD
    
        |        |           |--» Prawo Przewozowe
    
        |        |           |--» Ustawa o umowach międzynarodowych
    
        |        |           |--» Treści umów zawartych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej.
             |        |           |--» Oświadczenie Rządowe w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego
             |        |           |    przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, 
             |        |           |    wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz
             |        |           |    wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań
             |        |           |--» Prawo Unii Europejskiej na podstawie przepisów transportowych w Niemczech.
    
        |        |           |--» Ustawa o języku polskim
    
        |        |           |--» Ustawa o czasie pracy kierowców wykonujących MTD
    
        |        |           '--» Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie uzyskiwania certyfikatów
             |        |                 kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.
             |        |--»
Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze "POLITYKA TRANSPORTOWA"
             |        |--» Tachografy.
    
        |        |           |--» Tachografy - urządzenia kontrolne
    
        |        |           |--» Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa
    
        |        |           |--» Błędy graniczne
    
        |        |           |--» Zarządzenie w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o tachografach
    
        |        |           '--» Prawo o miarach
             |        |--» Kodeks celny
             |        |--» Kodeks handlowy
             |        |--» Kodeks Pracy
             |        |--» Kodeks postępowania administracyjnego
             |        |--» Kodeks Wykroczeń
             |        |--» Systemy tranzytowe
             |        |--» Wielostronny kontyngent EKMT / CEMT w MTD
             |        '--» Założenia polityki transportowej państwa na lata 2000-2015.
            
|--» Forum transportowe - strona redagowana przez odwiedzających serwis.
             |        '--» formularz - formularz dopisywania do forum nowych informacji, sugestii, ogłoszeń, itp.
            
'--» przeszukaj internet
                      |--» Wyszukiwarki internetowe krajowe i zagraniczne.
    
                 |           |--» Szukacz
    
                 |           |--» Google
    
                 |           |--» Yahoo - anglojęzyczna
    
                 |           |--» Alta Vista - anglojęzyczna
                      |--» Teleadreson - Baza danych o firmach firmy TeleAdreson Sp. z o.o.
                      '--» Baza firm - baza firm PSM

Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2002r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -
All Rights Reserved