Wykazy

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA
 
 1. Wykaz dni świątecznych w których obowiązują ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych.

 2. Wykaz punktów montażu i serwisu ograniczników prędkości.

 3. Wykaz przejść granicznych, obsługiwany ruch oraz czas otwarcia.

 4. Wykaz Polskich placówek dyplomatycznych na terenie Europy.

 5. Wykaz placówek dyplomatycznych państw Europy w Polsce.

 6. Wykaz adresów instytucji w których można uzyskać zgodę na przewóz ładunków ponadnormatywnych w krajach Europy.

 7. Wykaz punktów kontroli fitosanitarnej, sanitarnej i weterynaryjnej na przejściach granicznych.

 8. Wykaz dopuszczalnych wymiarów i mas pojazdów poruszających się po drogach Europy.

 9. Wykaz urzędów celnych, w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

 10. Wykaz punktów sprzedaży i serwisu ogumienia

 11. Wykaz punktów pomocy drogowej

 12. Wykaz parkingów dla TIR-ów w Polsce

 13. Wykaz punktów serwisowych BPW i JOST

 14. Wykaz  serwisów autoryzowanych EBERSPAECHER

 15. Wykaz punktów serwisowych KNORR

 16. Wykaz punktów serwisowych WEBASTO

 17. Wykaz punktów serwisowych CARRIER

 18. Wykaz punktów serwisowych THERMO KING

 19. Wykaz telefonów i adresów urzędów celnych w kraju.

 20. Wykaz adresów i telefonów instytucji państwowych, ministerstw, urzędów centralnych i innych ważniejszych instytucji.

 21. Wykaz adresów i telefonów Stowarzyszeń i Zrzeszeń transportowych działających na terenie Polski.

 22. Wykaz placówek terenowych agencji celnych.

 23. Wykaz agencji celnych na granicach RP.

 24. Wykaz połączeń kolejowych na terenie Europy - internetowy rozkład jazdy.

 25. Wykaz artykułów z KK jakie dyskryminują w ubieganiu się o koncesje na MTD.

 26. Wykaz przepisów dotyczących łańcuchów przeciwśnieżnych i ich zakres stosowania.

 27. Wykaz średnich cen paliw w krajach Europy.

 28. Wykaz rodzajów zezwoleń na międzynarodowe przewozy drogowe w 2002 roku.

 29. Wykaz norm czystości emisji spalin dla ciężarowych pojazdów samochodowych.
   
 30. Wykaz naruszeń przepisów ruchu  drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom.

 31. Wykaz wysokości grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego.
 32. Wykaz opłat za przejazdy po drogach i autostradach w Europie.
 33. Wykaz punktów informacyjno - konsultacyjnych dla informowania przewoźników drogowych w zakresie integracji z Unią Europejską

 34. Wykaz adresów i telefonów Dyrekcji Dróg Publicznych i oddziałów terenowych .

 35. Wykaz ośrodków szkoleń kierowców.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved