Wzory druków do Biura Obsługi
Transportu Międzynarodowego.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    
 
Wzór Dokument   
A1 - Załącznik  wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych.
A2 - Załącznik  do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy.
B1 - Załącznik do wniosku o zmianę licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego poprzez zwiększenie jej obszaru ważności.
B2 - Załącznik do wniosku o zmianę licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego poprzez objęcie jej treścią dodatkowego obszaru ważności i dodatkowych pojazdów samochodowych.
B3 - Załącznik do wniosku o zmianę licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego poprzez objęcie jej treścią dodatkowych pojazdów (zwiększenia liczby pojazdów) bez zmiany posiadanych obszarów ważności.
B4 - Załącznik do wniosku o zmianę licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego poprzez zmianę pojazdu samochodowego wskazanego w wykazie numerów rejestracyjnych bez zwiększania liczby pojazdów samochodowych.
B6a - Załącznik dotyczący zmiany w składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy spółki cywilnej poprzez wystąpienie wspólnika ze składu spółki cywilnej.
B6b - Załącznik dotyczący zmiany w składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy spółki cywilnej poprzez przystąpienie do dotychczasowego składu nowego wspólnika/ów.
B6c - Załącznik dotyczący zmiany w składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy spółki cywilnej poprzez przystąpienie do dotychczasowego składu nowego wspólnika/ów i odejście ze spółki niektórych z nich.
B6c - Załącznik dotyczący zmiany w składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy spółki cywilnej poprzez przejęcie uprawnień licencyjnych przez niektórych przedsiębiorców działających w ramach Spółki Cywilnej.
 B8 - Załącznik dotyczący zmiany w składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy spółki cywilnej poprzez wystąpienie wspólnika ze składu spółki cywilnej, przystąpienie do dotychczasowego składu nowego wspólnika, przejęcie uprawnień licencyjnych przez niektórych przedsiębiorców działających w ramach spółki cywilnej.
 C1 - Załącznik do wniosku o przeniesienie uprawnień z licencji na międzynarodowy transport drogowy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym / Dz. U. Nr 125, poz. 1371/.
 C2 - Załącznik do wniosku o przeniesienie uprawnień z licencji na międzynarodowy transport drogowy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym / Dz. U. Nr 125, poz. 1371/.
 C3 - Załącznik do wniosku o przeniesienie uprawnień z licencji na międzynarodowy transport drogowy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym / Dz. U. Nr 125, poz. 1371/.
 W1 - Załącznik - wzór wniosku licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy.
 Os1 - Załącznik - oświadczenie przedsiębiorcy o nie zatrudnianiu kierowców.
 Os2 - Załącznik - oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców.
  - Wzór schematu czasu pracy kierowców

Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved